NOORDWIJK ACTUEEL
Fractievoorzitter Bruisend Noordwijk heeft vragen over de Keuvel Aanleiding Mede naar aanleiding van recent gestelde schriftelijke vragen over de verkeerssituatie op de Keuvel en berichten op de sociale media, heeft de fractie van Bruisend Noordwijk recent een aantal bezoeken gebracht om kennis te kunnen nemen van de huidige situatie. Zaterdag 17 juli: een drukke dag met veel geparkeerde fietsen en brommers. Aan de kant van de Raadhuisstraat werd toezicht gehouden door een tweetal medewerkers van ATC. Zij gaven aanwijzingen voor de gewenste looprichting, zodat de 1,5 meter in acht genomen kon worden. De aanwijzingen van de ATC-medewerkers werden niet altijd opgevolgd en er ontstonden regelmatig wat stroeve gesprekken met het publiek. Toen de hulp van een “bevoegde” BOA werd ingeroepen, was het antwoord dat het toch niet zou helpen om te verbaliseren. Woensdag 22 juli: alle belendende winkeliers werden bezocht en hen werd gevraagd naar hun mening over de situatie op de Keuvel en naar structurele oplossingsrichtingen ter verbetering en los van de Corona-problematiek. Over het algemeen werd de chaotische parkeersituatie van de vele fietsen verafschuwd, maar tegelijker tijd was er ook sprake van eigen klandizie, die weer gekoesterd zou moeten worden. Men miste de gezellige uitstraling van een mooi plein met wat groen en terrasjes. In grote lijnen zocht men naar alternatieve parkeermogelijkheden voor de fiets op kleine afstand, waarbij de gedachten uitgingen naar het Kloosterplein of de parkeergarage van Broekland. Aansluitend heeft de fractie een bezoek gebracht aan de parkeergarage van Broeklanden, die ver doorloopt tot onder de Keuvel en zich op het oog goed zou lenen voor extra fietsenstalling. Vragen 1 In hoeverre is het college op de hoogte van de structurele overlast voor zowel winkeliers als (overstekend) publiek door de vele geparkeerde fietsen en bromfietsen op de Keuvel? 2 In hoeverre heeft het college al nagedacht of is het college al gekomen tot planvorming om te komen tot een structurele verbetering? 3 Welke mogelijkheden zijn daarbij verkend? 4 Is het college bereid te bezien of een gedeelte van de parkeergarage geschikt gemaakt kan worden als fietsenstalling? 5 Is het college bereid daarover in gesprek te gaan met zowel de BIZ als Broekland? 6 Hoe verhoudt mogelijke extra stallingsruimte voor fietsen op het Kloosterplein zich tot de gewenste reconstructie daarvan en welke fasering heeft het college daarbij op het oog? 7 Worden BOA’s ontmoedigd om verbaliserend op te treden als sluitstuk op een geloofwaardig handhavingsbeleid?